נושאים חמים בעיר: אלי דוקורסקי, יוסי אזריאל, פרשת אזריאל, עיריית קרית ביאליק, ליאור טרגן.