ניצולת שואה שחולצה מאוקראינה לאחר שביתה הופגז, נשאה את אש לפיד הזיכרון בחיפה - חדשות חיפה והקריות