אושרו העקרונות לשיקום הקרקע ומי התהום באתר תעשיות אלקטרוכימיות לשעבר בעכו על-ידי תדהר-הראל; חוף הים ישוקם ויפתח לציבור הרחב - חדשות חיפה והקריות