שילוט חוצות בקריות, פרסום חוצות | פרסום על שלטים | קרית אתא, ביאליק, ים, חיים, מוצקין | חיפה, קריות