חנן דניאל - מתפרת ברזנטים | ברזנטים בצפון, ברזנטים בחיפה | רשתות צל צפון, רשתות צל חיפה | חיפה, קריות