ביוטי רונית | בנית ריסים בקריות, הדבקת ריסים בקריות | חיפה, קריות