דפוס אלברט | בתי דפוס בקריות, בית דפוס בצפון | חיפה, קריות