אלום אלי | אלומיניום בקריות, עבודות אלומיניום קריות | חיפה, קריות