בית חם - מעון גמילה ושיקום | גמילה מאלכוהול בקריות, חלופת מעצר בצפון, טיפול בסובוטקס | חיפה, קריות