אופטיקה ארגוב חנן | אופטיקה בקרית ים, בדיקות עיניים לרשיונות נהיגה בקריות | חיפה, קריות