דפוס דיבקית | בית דפוס קריות, דפוס בקריות | חיפה, קריות