המכללה לניהול | מכללה בקרית ביאליק, מכללה באזור קריות | חיפה, קריות