מוסך לאופנועי ים, טרקטורונים | מוסך לאופנועי ים בקריות, מוסך טרקטורונים קריות, בן ג`ט | חיפה, קריות