דרך הזוהר הקדוש | פתיחה בספר הזהר, פתיחה בספר הזוהר בקריות | חיפה, קריות