ברזנטים בקריות, רשתות צל, ברזנטים בצפון • צפון, חיפה, קריות • מומלצים √