מעגלי מתופפים בקריות בחיפה • חיפה, קריות • מומלצים √