מיסטיקה בקריות, מיסטיקן, מיסטיקנית בצפון • צפון, חיפה, קריות • מומלצים √