מיסטיקה בקריות, מיסטיקן, מיסטיקנית בחיפה • חיפה, קריות • מומלצים √